Vuokrasopimus, vuokrasopimuksen yleiset ehdot, taloyhtiön järjestyssäännöt, vastuunjakotaulukko sekä mm. laki asuinhuoneiston vuokrauksesta määrittävät yhteiset pelisäännöt.

Muun muassa vuokran maksu vuokranantajalle eräpäivään mennessä katsotaan kuuluvaksi vuokralaisen velvollisuuksiin.

Vaikka oma asunto merkitseekin vapautta niin se tuo mukanaan myös vastuuta ja velvollisuuksia.

Mikäli vuokralainen laiminlyö velvollisuutensa, ryhtyy vuokranantaja AHVL:n 61§:n mukaisiin toimiin.

Vastuu vieraista

Vuokralainen on vastuussa vieraistaan sekä mahdollisista vieraiden aiheuttamista häiriöistä. Vuokralaisen ja hänen vieraansa tulee noudattaa taloyhtiön järjestyssääntöjä ja toimia myös mahdollisten muiden talon ohjeiden mukaisesti.

Vuokralainen on samalla tavoin vastuussa myös lemmikeistään. Huomioithan, että mahdollisista lemmikeistä tulee aina sopia etukäteen vuokranantajan kanssa.

Ilmoitusvelvollisuus

Vuokralaisella on ilmoittamisvelvollisuus, mm. mikäli asunto on vahingoittunut tai mikäli ilmenee jokin muu puutteellisuus, josta vuokranantaja on vastuussa. Vuokralaisella on ilmoittamisvelvollisuus myös siinä tapauksessa, jos asunto jätetään pitkäksi aikaa käyttämättä.

Vuokralaisen tulee olla yhteydessä vuokranantajan edustajaan silloin, kun asia koskee asunnon sisäosia lukuun ottamatta rakenteita, eristeitä ja taloyhtiön vastuulla olevia perusjärjestelmiä, kuten esimerkiksi sähkö-, lämmitys- tai vesijärjestelmiä.

Vuokralaisen tulee ottaa yhteyttä isännöitsijään mikäli rakenteissa, eristeissä tai perusjärjestelmissä havaitaan jotakin vikaa. Mikäli kysymyksessä on kuitenkin esimerkiksi vesivahinko, vuokralaisen tulee välittömästi ottaa yhteyttä huoltoyhtiön päivystävään puhelinnumeroon. 

Vastuu kodista ja siisteydestä

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ja ylläpitämään asuntoa, siihen välittömästi kuuluvaa piha-aluetta ja kalusteita sekä huolehtimaan näiden huolellisesta ja säännöllisestä siivoamisesta. Hyvin hoidettu asunto pysyy pidempään paremmassa kunnossa ja siisteys lisää asumisviihtyvyyttä sekä ylläpitää huoneiston terveellisyys- ja turvallisuustasoa.

Mikäli vuokralainen laiminlyö velvollisuutensa hoitaa asuntoa huolellisesti vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamastaan vahingosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset.

Vuokralainen ja hänen vieraansa ovat yhtälailla vastuussa myös taloyhtiön tiloista.